Specyfikacja tranzystora bipolarnego

Jedną z popularniejszych odmian tranzystorów są tranzystory bipolarne, które dawniej nazywano tranzystorami warstwowymi. Tego typu element elektroniczny idealnie sprawdza się przy wzmacnianiu sygnału.

Do budowy takich elementów jak bipolarny tranzystor wykorzystuje się trzy warstwy półprzewodnikowe, przy czym każda z nich charakteryzuje się innym typem przewodnictwa.

Jak zbudowany jest tranzystor bipolarny?

Wspomniane trzy warstwy (czyli emiter, baza oraz kolektor) mogą charakteryzować się dwoma typami przewodnictwa, przez co często można się spotkać z takimi określeniami jak tranzystor bipolarny npn. Drugim rodzajem jest pnp. Oznaczenia poszczególnych warstw prezentują się następująco:

– E (oznacza warstwę silnie domieszkowaną i określa emiter)

– B (jest to cienka warstwa słabo domieszkowana, która oznacza bazę)

– C (ten symbol określa kolektor).

Gdzie stosuje się tranzystory bipolarne?

Punkt pracy tranzystora określa jeden z czterech stanów tego półprzewodnikowego elementu. Pierwszym z nich jest stan aktywny, gdzie prąd bazy jest większy od prądu kolektora. Drugim stan nasycenia, który określa większą wartość prądu bazy niż może być dostarczona przez obwód kolektora. Powoduje to spadek wielkości napięcia na etapie kolektor-emiter. Trzecim stanem jest stan zatkania. W tym przypadku na złączu baza – emiter nie dochodzi do spolaryzowania lub występuje spolaryzowanie zaporowe, przez co prąd kolektora zostaje obniżony. Ostatnim stanem jest stan inwersyjny. W takiej sytuacji spolaryzowanie emitera ma miejsce w kierunku zaporowym przy jednoczesnym spolaryzowaniu kolektora w kierunku przewodzenia. Przekłada się to na niewielkie wzmocnienie.

Chociaż powyższy opis stanów tranzystora może niektórym osobom wydać się skomplikowany, to umożliwiają one bardzo praktyczne zastosowania takiego elementu. Jednym z popularniejszych przykładów jest wzmacniacz natężenia prądu elektrycznego, gdyż tranzystor bipolarny pnp jest niezbędnym elementem takiego układu. Pozwala uzyskać wzmocnienie następujących wielkości w zależności od zastosowanego typu konstrukcji: wzmocnienie obu wielkości, wzmocnienie napięcia lub wzmocnienie prądu.

W układach cyfrowych tranzystor bipolarny działa jako przełącznik i odpowiada za przejścia pomiędzy stanem nienasyconym (w którym to tranzystor jest włączony) a stanem nasyconym (wyłączony).

Dodatkowy podział tranzystorów

Chociaż najczęściej stosuje się podział w oparciu o kolejność warstw półprzewodnika, tranzystor bipolarny n p n można podzielić również na kategorie z uwzględnieniem materiału wykorzystanego do jego produkcji, zastosowaną technologię oraz niektóre parametry jego pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here