Wypadek w pracy

Miałeś wypadek w pracy i doznałeś uszczerbku na zdrowiu? Sprawdź, jak uzyskać należne Ci odszkodowanie. Okazuje się, że sprawy o odszkodowanie w Częstochowie, to jedne z najczęściej rozpatrywanych. Nie chodzi jedynie o uznanie wartości zadośćuczynienia, ale w ogóle o jego przyznanie. Musisz wiedzieć, że nie każdy otrzyma tego rodzaju świadczenie, nawet jeśli wypadek miał miejsce w zakładzie pracy.

Komu należy się odszkodowanie za wypadek w pracy — adwokat z Częstochowy odpowiada

Odszkodowanie za wypadek w pracy przysługuje pracownikowi, który podczas realizacji zawodowych obowiązków uległ wypadkowi i w jego wyniku doznał czasowego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. Co więcej, odszkodowanie za wypadek w pracy przysługuje również ustawowym spadkobiercom, jeśli osoba, która doznała wypadku w pracy, zmarła.

Ciekawostką jest to, że pracownik, który może ubiegać się o odszkodowanie, wcale nie musi być zatrudniony z tytułu umowy o pracę, zlecenia czy o dzieło. Pracownik, któremu może przysługiwać odszkodowanie za wypadek w pracy w ogóle nie musi być legalnie zatrudniony.

Kto odpowiada za wypadek w pracy?

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie odpowiednich, bezpiecznych warunków pracy. To na nim spoczywa odpowiedzialność w zakresie prawidłowego działania urządzeń i maszyn, to on jest zobowiązany do usuwania i naprawiania wszystkich czynników, które mogą skutkować wypadkiem osób zatrudnionych. To również pracodawca musi dopilnować, aby określone obowiązki w pracy wykonywały tylko osoby, które posiadają właściwe uprawnienia bądź odbyły profesjonalne, tematyczne szkolenie.

Komu nie przysługuje odszkodowanie za wypadek w miejscu pracy?

Musisz wiedzieć, że odszkodowanie za wypadek w pracy nie przysługuje każdego, kto został poszkodowany w miejscu wykonywania zawodowych obowiązków. Okazuje się, że pracownik nie otrzyma odszkodowania, jeśli w chwili wypadku był pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. Odszkodowanie nie należy się również, jeśli pracownik wykonywał zawodowe obowiązki po godzinach pracy i bez wiedzy pracodawcy.

Przeczytaj również:

https://szczypiorki.pl/czy-sad-moze-nie-dac-rozwodu/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here