Mechanizm podzielonej płatności

Aby uszczelnić wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku VAT, Ministerstwo Finansów stosuje coraz nowsze sposoby. Jednym z nich jest tak zwany mechanizm podzielonej płatności, czyli split payment. Polega on na tym, że jeśli na fakturze sprzedażowej powyżej kwoty 15 tys. zł brutto znajdzie się choćby jeden towar z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, to taką fakturę należy opłacić właśnie za pomocą wyżej wspomnianego mechanizmu.

Banki zgodnie z zapowiadanymi zmianami już wcześniej przygotowały rachunki wszystkich przedsiębiorców. Każdy przedsiębiorca do swojego rachunku bankowego otrzymał drugi rachunek, na który będzie wpływał VAT z zapłaconych faktur.

Działa to w taki sposób, że nasz kontrahent, dokonując przelewu split payment szczegółowo w systemie bankowym musi opisać daną fakturę podając, NIP odbiorcy płatności, numer faktury, kwotę brutto oraz kwotę netto. Te wszystkie rubryki są udostępnione przez bank w oknie przelewu, wystarczy je więc uzupełnić. Kwotę VAT system wyliczy nam automatycznie, a nasz odbiorca otrzyma niejako dwa przelewy. Jeden w kwocie netto na główny rachunek rozliczeniowy, natomiast drugi na rachunek VAT. Pieniędzmi na rachunku VAT nie możemy dowolnie dysponować jak tymi na głównym rachunku.

Jeśli nagromadziła nam się jakaś kwota na rachunku VAT, to możemy ją wykorzystać do płacenia faktur VAT, stosując właśnie split payment, gdzie w pierwszej kolejności VAT jest opłacany z tego konta, a dopiero po wykorzystaniu całej kwoty reszta pobierana jest z głównego rachunku. Za pomocą tego rachunku możemy oczywiście również płacić podatek należny VAT do Urzędu Skarbowego, składki z tytułu ubezpieczenia społecznego ZUS, należności celne, CIT oraz PIT, oraz kilka innych. Państwo wprowadzając split payment, chce się zabezpieczyć przed firmami, które tego podatku nie płacą, dlatego obecnie niezastosowanie się do mechanizmu podzielonej płatności może spowodować obopólną odpowiedzialność przedsiębiorców w trakcie przeprowadzonej kontroli. Należy więc zastosować się do wprowadzonych przepisów, aby uniknąć kary.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here