Właściwie funkcjonujący magazyn, to nieuprzątnięte biurka i wyczyszczona podłoga, lecz dobrzy, wykwalifikowani pracownicy, który dobrze wiedzą czym się zajmują i w jakim celu zostali zatrudnieni. By magazyn odpowiednio funkcjonował należy mieć porządek w papierach.

Na magazynie najważniejsze dokumenty są podzielone na dwie kategorie. Zatem w myśl powyższego rozróżniamy: dokumenty przychodowe i dokumenty rozchodowe.

Dokumenty przychodowe są to wszelkie papiery, które wiążą się z ewidencjonowaniem wszelkich przychodzących surowców, półproduktów, towarów. Do dokumentów przychodowych zalicza się:

– PZ Przyjęcie zewnętrzne, służy do ewidencji zdarzeń, polegających na przyjęciu na magazyn towarów z otoczenia zewnętrznego firmy;
– PW Przyjęcie wewnętrzne, dokument służący do ewidencjonowania przyjęć produktów z otoczenia wewnętrznego firmy;
– ZW Zwrot wewnętrzny, służy do dokumentowania zwrotów, np w przypadku pobrania surowca do produkcji w zbyt dużej ilości niż była wymagana;
– MM Przesunięcie międzymagazynowe, to dokument służący do dokumentowania przemieszczania się surowców, produktów między magazynami firmy.

Dokumenty rozchodowe służą do ewidencji wychodzących z magazynu towarów, produktów, surowców, itp. Do dokumentów rozchodowych zalicza się:

– WZ Wydanie na zewnątrz, służy do ewidencjonowania zdarzeń wydania towaru z magazynu do otoczenia zewnętrznego firmy;
– RW Rozchód wewnętrzny, jest to dokument, którym magazynier ewidencjonuje wydanie produktu do innej jednostki firmy;
– MM Przesunięcie międzymagazynowe – omówiony przy dokumentach przychodzących.

Dokumenty magazynowe wypełnia magazynier w oparciu o stosowne papiery, np. o faktury zakupu lub sprzedaży. Dobrze przeszkolony w tym celu pracownik to skarb. Lecz nie należy zapomnieć, że pracę każdego pracownika ułatwi odpowiednio dobrany program, np. program magazynowy LoMag.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here